Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

Tàu thăm dò của Trung Quốc lại mò vào Biển Đông của Việt Nam

Có lẽ đây là những hình ảnh lần đầu tiên xuất hiện trên truyền thông. Tàu kiểm ngư Việt Nam thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, tàu chiến Mỹ giám sát, tàu thăm dò trái phép của Trung Quốc và tàu hộ vệ tên lửa Trung Quốc hộ tống […]