Thứ Ba ngày 21 tháng 5 năm 2024

Chủ tịch Microsoft Châu Á: 5 quyết định sống còn mà CEO cần phải cân nhắc trước thềm 2019 

Trên mạng LinkedIn ngày 2-1-2019, ông Ralph Haupter, Phó Chủ tịch Microsoft toàn cầu, Chủ tịch Microsoft Asia, đã có một bài viết chia sẻ về những gì về công nghệ mà các giám đốc điều hành CEO của các doanh nghiệp phải làm trong năm 2019 để bảo đảm sự sống còn cho doanh […]