Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Bức điện tín cuối cùng của thế giới sẽ được gửi đi ở Ấn Độ

Tiếng rèn rẹt phát ra từ một chiếc máy in kim của một trạm điện tín của Công ty viễn thông quốc doanh Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) tại New Delhi. Một bức điện tín (telegram) từ từ trồi lên với nội dung ngắn gọn: “Bà đau nặng. Nghỉ thêm 15 ngày.” Nơi nhận là […]