Thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2022

Bộ tem Tết Nhâm Dần 2022

Theo truyền thống hàng năm, chào đón Xuân Nhâm Dần 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đả phát hành bộ tem bưu chính “Tết Nhâm Dần”, gồm 2 mẫu tem sử dụng cho dịch vụ bưu chính và 1 bloc dành cho người sưu tập tem. Bộ […]