Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024

Tem thư Tết Quý Tị

  Theo tập tục lâu đời, hễ vào năm mới, hầu như nước nào cũng phát hành bộ tem mới mang chủ đề của năm mới. Đây là một sự kiện thu hút các nhà sưu tập tem trên thế giới. Bưu chính ở cả hai miền Nam và Bắc Việt Nam trước 1975 và […]