Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Tết tới… đuôi rồi!

Giàng ơi, hết hồn luôn, choáng luôn khi hôm nay, ngay chóc cái ngày của trăm năm mới có một lần 12-12-2012 này, ngó xuống “đàng dưới” thấy lồ lộ con số 29, ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch năm Nhâm Thìn. Như vậy còn đúng 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên […]