Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Đâu phải chỉ có tội với nhà nước….

Thú thiệt, vốn là người thiện lành bẩm sinh, đã qua 3.000 thế giới, phần nào hiểu được cái lẽ buông bỏ, tôi vẫn không thể nào tìm được cái khe lý lẽ nào để tỏ chút xót thương cho một số tham quan cuối đời vướng vào vòng lao lý. Có những tham quan […]