Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Lẩn thẩn tháng 8

Tháng 8 gợi nhiều ngẫm nghĩ Xài hết 7 tháng chỉ còn 5 tháng Sau tháng 7 và sắp tới tháng 9 Thấp thoáng bóng New Year 2020 Đọc “hai không hai không” bị chê trật lất Phải là “hai không hai mươi”! * Tháng 8 Trời có mưa nhưng năm nay rất nóng Máy […]

Chào tháng 8 có chị Hằng

Chúc mừng hết thảy các người anh chị em thiện lành đã sống sót qua tháng 7 cô hồn nhiều các đảng đạt chuẩn kỷ lục Việt Nam. Chào tháng 8 năm Mậu Tuất. Tôi sẽ không gọi tháng 8 âm lịch là cõi dưới mà là cõi cloud, vì tháng này có chị Hằng […]