Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Amazon khởi động Tháng Tôn vinh Phụ nữ truyền cảm hứng từ hai nữ doanh nhân Việt Nam vươn ra biển lớn cùng Amazon

Amazon đã công bố chiến dịch “Tháng Tôn vinh Phụ nữ” diễn ra xuyên suốt tháng 3-2022 với nhiều hoạt động trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Amazon Global Selling cũng đã có nhiều hoạt động vinh danh các nữ doanh nhân ViỆt Nam đang xây dựng và phát triển kinh doanh trên nền […]