Thứ Hai ngày 27 tháng 9 năm 2021

VinaPhone phát sóng 5G tại Thành phố Thủ Đức sắp thành lập

Ngày 29-12-2020, chỉ 3 ngày trước khi thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM được thành lập vào ngày 1-1-2021 (sáp nhập 3 quận Thủ Đức, 2 và 9), nhà mạng di động VinaPhone đã chính thức phát sóng thử nghiệm thương mại 5G tại khu vực sắp trờ thành thành phố mới này. Theo thông […]