Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

Năm 2020 có phải là đầu thập kỷ mới?

Khắp nơi đang có tranh luận về việc có phải năm 2020 là đầu một thập kỷ hay thập niên (decade) mới và năm 2019 là năm cuối của một thập kỷ? Hiện có 2 ý kiến chính: – Một thập kỷ hay một thế kỷ bắt đầu bằng năm có số cuối là 0 […]