Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Cảm thấu và thấu cảm…

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ Từ ít năm nay chúng ta vẫn thường nghe tới cái từ “cảm thấu” hay “thấu cảm” để diễn tả một sự cảm thông sâu sắc, xuyên thấu tới tận tâm can con người. Thậm chí từ này còn được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào đề thi […]