Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

Vấn nạn người tản cư nội địa, từ châu Phi nhìn ra toàn cầu

  Châu Phi trước nay vẫn là châu lục xảy ra nhiều cuộc chiến tranh và xung đột nhất, cũng như gánh chịu nhiều thiên tai nặng nề nhất trên hành tinh. Một hậu quả nhãn tiền là hàng chục triệu người dân đã phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Hàng triệu người phải […]