Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Cơ quan nhà nước chậm khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, dân còn khổ cực

Cứ theo nếp nghĩ và cách làm cũ, khi đi tới cơ quan công an để đổi thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, người dân ắt đinh ninh mình sẽ phải khai báo rườm rà trên nhiều biểu mẫu in giấy. Ngay cả những người quá quen với việc giấy tờ cũng còn […]