Thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022

Ngồi quởn nghĩ về thẻ căn cước công dân

  Theo Luật Căn cước công dân có hiệu lực từ 1-1-2016, kể từ đầu năm 2016, tất cả công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ căn cước công dân với số thẻ chính là số định danh cá nhân (mã số công dân) gồm 12 số. Đây là […]