Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

11.12.13, một ngày của trăm năm trong thế kỷ 21

  Đây chẳng phải là ngày tốt xấu mang màu sắc Tam Tông Miếu đâu. Đó chỉ là những ngày có những con số đẹp, lạ và ngộ nghĩnh theo sắp xếp kiểu “tiến lên” (như 11.12.13) hoặc “bộ ba” (như 08.08.08). Điều quan trọng hơn cả và làm nên giá trị cho những ngày […]