Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Lần đầu tiên một giáo hoàng rửa chân cho phụ nữ

Vào ngày thứ Năm Tuần Thánh – Holy Thursday (28-3-2013), Giáo hoàng Francis đã bắt đầu Tam Nhật Phục sinh đầu tiên của mình với cương vị người đứng đầu Giáo hội Công giáo 1,2 tỷ người trên toàn cầu. Và ngài tiếp tục gây ngạc nhiên cho mọi người khi phá vỡ thêm những […]