Thứ Ba ngày 09 tháng 8 năm 2022

Samsung Electronics hợp tác cùng CJ ENM khai trương phim trường ảo sử dụng màn hình Micro LED The Wall

Phim trường Ảo (Virtual Production Stage) hợp tác giữa Công ty Điện tử Samsung Electronics (Hàn Quốc) và Tập đoàn giải trí Hàn Quốc CJ ENM là phim trường lớn nhất thế giới sử dụng công nghệ Micro LED. Phim trường khai trương ngày 24-5-2022 này sử dụng các máy ảnh được kết nối và […]