Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

15 công ty và sản phẩm công nghệ bị khai tử trong năm 2018

Năm 2018 có thể được ghi nhớ với nhiều cuộc ra mắt, từ các công ty khởi nghiệp thực tế tăng cường (Augmented reality, AR) gọi vốn tốt cho đến các nền tảng Big Data cho tương lai. Tuy nhiên cứ mỗi một công ty mới bước chân vào ngành công nghệ, lại có ít […]