Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Windows 8.1 lần đầu tiên có thị phần 2 chữ số

    Vốn được coi như một sự sửa sai hòng gỡ gạc lại “hình ảnh” cho Microsoft sau khi đưa ra hệ điều hành Windows 8 bị càm ràm quá cỡ, phiên bản Windows 8.1 (phát hành tháng 10-2013, tròn một năm sau Windows 8) được đánh giá cao hơn. Bên cạnh nhiều cải […]