Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Không đủ ngôn từ mà… Chí Phèo…

  Tôi vốn lành như cục bột, thấu hiểu buông bỏ và lẽ vô thường, nhưng sáng nay đã phải uống hết một thùng nước tinh khiết 20 lít ướp lạnh mới có thể hạ hỏa. Tôi “quét sạch” vốn từ của mình cũng không tìm được từ ngữ nào thậm tệ nhất để… Chí […]