Thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022

Thị trường di động nằm trong tay châu Á

  Tất nhiên với số dân đông nhất trong số các châu lục, với 4,2 tỷ người trong tổng số 7,1 tỷ dân toàn cầu (chiếm 60%), châu Á dư sức để chiếm vị trí cao nhất trong các loại bảng tổng sắp về di động có liên quan tới người tiêu dùng. Bây giờ, […]