Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Giáo dục Việt Nam tốt vô cùng cực

  Sao có không ít bạn công dân Việt hở ra là chê bai nền giáo dục nước nhà, đánh giá quá thấp tài ba của Sir Nha Nặng? Nghe nói Bác Ba Phi và nhà văn trào phúng Thổ Nhĩ Kỳ Aziz Nesin vừa hợp soạn cuốn sách “Giáo dục Việt Nam tốt vô […]