Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Thư mời Sinh nhật của PHP

  Chỉ còn ít giờ nữa là hết ngày 1-4-2013, tôi xin tranh thủ mời tất cả các bạn chuẩn bị tới dự sinh nhật lần thứ 100 của tôi vào ngày 28-2-2057. Tôi dự định sẽ ăn mừng sinh nhật 100 năm của mình bằng một All-States America Tour vòng quanh nước Mỹ. Nước […]