Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Cô đồ thư pháp tuổi đôi mươi

  Chiều 9-2-2015 (21 Tết Ất Mùi) nhân có chuyện ra Saigon, tôi tạt trở lại Lễ hội Tết Việt Ất Mùi 2015 ở Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Và ngạc nhiên chưa, bên cạnh những ông đồ, anh đồ mặc áo dài đen hôm nay có thêm một cô đồ tha thướt trong […]