Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Grab Việt Nam hợp tác với Trung tâm  ITPC-VCA hỗ trợ chuyển đổi số cho người làm nông nghiệp

Grab Việt Nam và Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư (ITPC-VCA) thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ngày 27-6-2022 đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác thực hiện “Chương trình đồng hành cùng hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh trong lĩnh […]