Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Kinh doanh trên Facebook cũng là kinh doanh

Có thể ví Facebook như một cái thương xá mà người kinh doanh có thể vào mở quầy bán hàng (chỉ khác là không phải trả tiền thuê chỗ). Kinh doanh ở đâu cũng là kinh doanh nên người bán vẫn phải tuân thủ luật định. Sáng 16-11-2017, khi là quan chức chính phủ đầu […]