Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Tất cả không ngoài nghĩa tận thu

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ   Có một người bạn nhận xét rằng vào thời điểm này và trong thực tế tình hình ở Việt Nam như thế này mà còn toan tính áp dụng thêm thuế tài sản đánh vào nhà ở là do có mục tiêu “triệt tiêu sức dân”. Trong bài viết […]