Thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 2022

10 khoảnh khắc đáng nhớ đánh dấu 10 năm phát triển của Google Play

Google Play hay Google Play Store (tên cũ là Android Market) là kho ứng dụng chính thức của hệ điều hành Android và Chrome OS. Với việc Android chiếm hơn 72% thị phần hệ điều hành di động trên thế giới (theo StatCounter), Google Play là kho ứng dụng di động có nhiều người dùng […]