Thứ Hai ngày 23 tháng 5 năm 2022

Tiền Giang khai trương nền tảng Chính quyền số toàn diện đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 17-12-2021, tỉnh Tiền Giang đã khai trương nền tảng Chính quyền số toàn diện đầu tiên ở Việt Nam. Đây là một hệ sinh thái thống nhất, có tính liên kết, tích hợp, chia sẻ dữ liệu, với kiến trúc mở cho phép các doanh nghiệp công nghệ số có thể cùng tham gia […]