Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

10 loại tiền tệ kém giá trị nhất so với đồng bảng Anh

  Báo Anh Telegraph (13-8-2013) đã công bố 10 loại tiền tệ thế giới có giá trị thấp nhất so với đồng bảng Anh (sterling, pound), dựa theo tỷ giá của trang web forexcurrency.us. Xin lưu ý, đây chỉ là tỷ giá của tiền tệ đối với đồng bảng Anh không hẳn phản ánh thực […]