Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Hà Thanh giờ thì là “Tiếng Xưa”

  Bây giờ thì mới thật là “Đêm Tàn Bến Ngự” khi “Hải Ngoại Thương Ca” một “Cô Nữ Sinh Đồng Khánh” trong “Tà Áo Tím” đã “Dứt Đường Tơ” xuôi theo dòng “Suối Mơ” trở về “Bến Xuân” để chỉ còn lại một “Tiếng Xưa” nức nở nhưng thánh thót và thướt tha mà […]