Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

Phenikaa-X, Viettel Networks và Qualcomm hợp tác xây dựng tiểu đô thị đại học thông minh đầu tiên ở Việt Nam

Tại Hà Nội ngày 23-11-2021, Phenikaa-X, Viettel Networks và Qualcomm đã ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) xây dựng dự án tiểu đô thị đại học thông minh (smart urban area) đầu tiên ở Việt Nam. Trong dự án hợp tác này, Trường Đại học Phenikaa và Công ty công nghệ Phenikaa-X (cùng thuộc […]