Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Coi chừng có MC mới trên đài HTV… hú hồn!

  Người ta nhìn hình đoán chữ, còn ở đây nhìn hình dễ suy diễn đây là 2 MC của một chương trình truyền hình nào đó. Thiệt ra MC Thanh Giang là “Genuine MC” (hàng xịn, professional), còn người bên cạnh là “Bogus MC” (đồ dỏm, amateur). Đúng là người nào, việc nấy, “IT […]