Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

Cái thuở ban đầu luyến ái ấy…

Một người bạn mà tôi rất quý (rất quý chứ không phải yêu quý – bởi người ấy “cũng giống tôi”) vừa chia sẻ một bài viết về tình yêu trong nhạc Việt thuở ban đầu. Đúng như tác giả nhận xét, vào cái thuở ban đầu đó – khi xã hội Việt Nam ở […]