Thứ Tư ngày 29 tháng 5 năm 2024

Tỉnh Đồng Tháp ứng dụng Zalo làm nền tảng cho dịch vụ công trực tuyến

UBND tỉnh Đồng Tháp ngày 21-12-2018 đã chính thức ký kết hợp tác với dịch vụ di động Zalo xây dựng kênh thông tin dịch vụ công trên nền tảng Zalo với tên gọi “Chính quyền điện tử Đồng Tháp”. Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.