Thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022

Tính nhân bản của nền giáo dục miền Nam Việt Nam trước 1975

Tôi vừa được một người bạn đồng môn chia sẻ một bài viết trên website của cựu học sinh Trung học Ngô Quyền (Biên Hòa). Bài khảo luận “Tính nhân bản trong bài học quốc văn tiểu học miền Nam trước 75” của tác giả Nguyễn Văn Bon, PhD (UWS). Và tôi xin phép tác […]