Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Tờ lịch cuối cùng của năm Nhâm Thìn

Chỉ còn vài giờ nữa là đã sang năm Quý Tị. 12 năm nữa mới lại được cỡi Rồng. Hên xui thôi. Nhưng phải 60 năm nữa mới tái ngộ bác Thìn họ Nhâm. Que sera sera. Giờ này, bạn bè tôi ở bên Úc đã cúng giao thừa bước sang Năm mới Quý Tị […]