Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Tản mạn về cái tóc là góc con người…

  Hôm Chủ nhật 3-11-2013 khi các bạn mình ở Mỹ vặn ngược chiều kim đồng hồ lui lại 1 giờ để trở lại giờ chuẩn Standard Time (giờ mùa đông) sau 8 tháng xài giờ tiết kiệm điện Daylight Saving Time, ở Saigon tôi cũng vặn, nhưng là vặn xuôi cái nắp chai dầu […]