Thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022

Trí tuệ nhân tạo và tội phạm mạng: xấu tốt song hành

    Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ sớm thiết lập lại thế giới âm u của tội phạm mạng – và tin tức này có cả 2 chiều hướng tốt và xấu. Bên lề hội nghị Interpol World 2017 do Cơ quan Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol tổ chức tại Singapore hồi […]

Cuộc chiến chống tội phạm mạng nhìn từ một trung tâm toàn cầu

  Tội phạm mạng (cybercrime) là lĩnh vực tội phạm đang phát triển nhanh. Càng ngày càng có thêm nhiều tên tội phạm khai thác các đặc trưng về tốc độ nhanh, sự thuận tiện và tính nặc danh của mạng Internet để thực hiện đủ loại hoạt động tội phạm không còn giới hạn […]

Việt Nam trên bản đồ tội phạm mạng thế giới

  Một khi chấp nhận kết nối với mạng Internet, cũng như bất cứ nước nào khác, Việt Nam phải sẵn sàng đương đầu với những cuộc tấn công trên không gian điều khiển do những tên tội phạm mạng trên thế giới thực hiện. Và điều đáng buồn khi Việt Nam đang nằm trong […]