Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

Vị Tổng giám mục 70 tuổi và smartphone

Sáng 11-12-2019, trong thánh lễ nhậm chức Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM của Đức Giám mục Giuse Nguyễn Năng tại Vương cung Thánh đường Saigon (Nhà thờ Đức Bà), Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã […]