Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Sinh nhật ấm áp của bạn Lương Minh

  Thời gian nhanh tới ớn lạnh tất cả các chi. Mới hôm nào dự thôi nôi lần thứ xx của ông bạn già Lương Minh, phóng viên báo Tài chính (Bộ Tài chính) đã nghỉ hưu, trưa nay lại bị ổng réo tới mừng sinh nhật lần thứ… mãi mãi tuổi 35 của mình. […]