Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Tống tiền cá nhân

  Vụ mã độc tống tiền WannaCry vừa lộng hành toàn cầu hồi trung tuần tháng 5-2017 không có gì mới lạ về công nghệ, nhưng nó lại là một bằng chứng nữa cho thấy bọn tống tiền công nghệ không chỉ nhằm vào các két sắt của công ty, mà còn tận thu cả […]