Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024

Tornado ở khu vực thủ đô Washington

Trong khi Oklahoma là bang của tornado, các bang khác ở Mỹ thỉnh thoảng vẫn bị lốc trời thả vòi xuống cho biết thế nào là sức mạnh của thiên nhiên. Ngay cả thủ đô Washington DC và các bang phụ cận như Virginia, Maryland năm nào cũng xảy ra tornado, tuy cường độ không […]