Chủ nhật ngày 01 tháng 8 năm 2021

Cô nàng người máy Toshiba biết giao tiếp bằng ngôn ngữ cử chỉ

    Hãng Toshiba (Nhật Bản) vừa ra mắt cô nàng Aiko Chihira, một người máy hình người, có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ cử chỉ (sign language). Người máy này được thiết kế để có thể hoạt động một cách mượt mà tối đa hai tay của nó. Có tất cả 43 […]