Thứ Ba ngày 09 tháng 8 năm 2022

Tổng thống Barack Obama đã được Quốc hội Mỹ trao quyền đẩy nhanh đàm phán Hiệp định TPP

  Với tỷ lệ phiếu 60 thuận – 38 chống, Thượng viện Mỹ ngày 24-6-2015 đã thông qua dự luật trao cho Tổng thống Mỹ Barack Obama quyền được quyết định về các cuộc đàm phán thương mại toàn cầu, gọi là Quyền Xúc tiến Thương mại (TPA) hay quyền đàm phán nhanh. Quốc hội […]