Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

Súng bắn tốc độ phát hiện được cả người lái xe đang nhắn tin

  Để bảo đảm sự an toàn cho cả người lái xe lẫn những người khác trên đường, ngày càng có thêm nhiều nước phạt nặng những người vừa lái xe, vừa sử dụng điện thoại di động. Tất nhiên, việc nhắn tin bằng điện thoại di động trong lúc lái xe cũng bị cấm […]