Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Trái rắn Indonesia

BALI DU KÝ:   Chỉ nghe cái tên thôi cũng đủ để ớn cái miệng rồi. Kiểu gì cũng ớn. Trái rắn ở đây hỗng phải là “trái rắn chắc, cứng như đá” mà là “trái có vỏ như da con rắn”. Nghe ớn không. Bữa đầu tiên tới Jakarta, thủ đô Indonesia, ngày 20-4-2015, […]