Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Schneider Electric hợp tác với Enedis phát triển giải pháp sáng tạo cho các trạm biến áp thế hệ mới sạch và xanh

Schneider Electric và Enedis đang khởi động một dự án xoay quanh một thế hệ thiết bị trạm biến áp trung/ hạ thế (MV/LV substation) mới như một giải pháp thay thế cho việc sử dụng khí SF6 (sulfur hexafluoride). Loại khí này hiện đang được sử dụng trong thiết bị điện trung thế vì […]