Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024

Tranh luận chớ tranh cãi

Khi có ai nói điều gì trái ý mình, tất nhiên người ta sẽ phản ứng. Số đông nhất là những người thiện lành, thông hiểu sẽ chỉ bỏ qua, không quan tâm, bất giác thì chặc lưỡi một cái. Nhưng lại có những người phản ứng một cách cực đoan, quá khích, thậm chí […]